Formació de Mecànics

Curs de Formació per a Tècnics de Mecànica de Bicicletes

La Federació Catalana de Ciclisme és conscient de la gran demanada laboral existent de tècnics especialitzats en la mecànica de bicicletes per part de comerços, tallers, empreses i clubs de ciclisme. El Gremi de Comerciats de Bicicletes de Catalunya compta amb els millors professionals en la mecànica de bicicletes i precisa de tècnics qualificats per cobrir tota la demanda dels seus comerços associats. Ambdues entitats, davant d’aquesta oportunitat laboral per a tots els practicants i entusiastes de la bicicleta, organitzen el primer Curs per a la formació i actualització de coneixements per a Tècnics de Mecànica de Bicicletes de tot tipus i de totes les modalitats esportives del Ciclisme. Tan mateix, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha vist amb bons ulls aquesta oferta de formació qualificada i ens dona el seu reconeixement en hores i formació.


Aquest Curs de Tècnics de Mecànica de Bicicletes constarà de dues fases:

 • 200 h de classes teòriques i pràctiques de Mecànica de Bicicletes al Velòdrom Municipal d'Horta a Barcelona

 • 200h de clases pràctiques tutoritzades en un taller especialitzat reconegut pel Gremi de Comerciants de Bicicletes de Catalunya

Dates i Horaris

 • Matriculació: del 3 de juliol al 15 d'Agost

 • Inici: el 25 de setembre fins el 21 de desembre de 2017: Taller teòric i pràctic de dilluns a dijous de 9 a 13:30, durant 12 setmanes (184h)

 • Examens: del 15 al 18 de gener de 2018

 • Pràctiques: del 12 de febrer al 31 de març de 2018 Pràctiques tutoritzades durant 4h diàries de dilluns a divendres i 5 setmanes (200h)

Requisits

20 places limitades amb els següents requisits d'accès:

 • Major de 16 anys

 • Títol d'ESO o Equivalent i DNI o NIE

 • Omplir i enviar els següents i

 • Preu de 800€

  a ingressar al compte ES83 2100 2895 7802 00088775

  • 200€ en fer efectiva la matrícula abans del 26 de juliol

  • 600€ abans de començar el curs el 25 de setembre

Mèrits a valorar per accedir al curs fins a un màxim de 10 punts

En cas que el nombre d'aspirants superi les places ofertades pel curs, s'assignarà un ordre d'accés segons els mèrits següents:

 • 1 punt per a cada any que l’aspirant acrediti llicència de competició de la FCC en qualsevol categoria i/o modalitat, fins a un màxim de 5 punts.

 • 1 punt per a cada 200h. d’acreditació a la vida laboral de la S.S. amb contracte a les botigues i tallers associats al Gremi de Comerciants de Bicicletes de Catalunya

 • 5 puntsTítol de Cicle de Formatiu de Grau Mitjà de Electromecànica de Manteniment de Vehicles i/o Conducció d’Activitats Físicoesportives en el Medi Natural i/o Tècnic de Ciclisme Nivell 1

Més Informació: formacio@ciclisme.cat

Programa