Sol·licitud de Prova Esportiva

Tots els Clubs Federats a la Federació Catalana de Ciclisme (FCC) poden organitzar proves esportives de totes les modalitats de ciclisme, recollides als Estatuts de la FCC (Títol 1. Capítol 1, Article 5). Totes les proves que requereixin permisos del Servei Català de Trànsit (SCT), la FCC els gestionarà administrativament, i, lliurarà la documentació revisada a les Delegacions Territorials del SCT. La documentació un cop revisada per la Comissió Tècnica , serà introduïda al Calendari de la web www.ciclisme.cat, i, es tramitarà, si cal, al SCT.

La Taxa Federativa inclou l'aprovació de reglaments, gestió administrativa, assegurança de responsabilitat civil de club Afiliat a FCC, com Organitzador de Prova Esportiva, aprovació de les actes de Cursa, en cas de Competició.