Política de privacitat

CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL INFORMACIÓ PER COL·LOCAR A LA PÀGINA WEB


DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Identitat: FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME
NIF: G-08909582
Adreça postal: Po Vall D’Hebron, 185-201 (08035) Barcelona
Telèfon: 933012444
Correu electrònic: info@ciclisme.cat
Dades de contacte del Responsable de Privacitat: Po Vall d’ Hebron, 185-201 (08035) Barcelona   info@ciclisme.cat

 FINALITAT AMB LA QUE ES TRACTEN LES SEVES DADES

Tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats:
• Tramitació de les llicències federatives tant dels clubs esportius com dels esportistes
• Organització de competicions esportives per clubs i esportistes federats
• Gestió administrativa de proveïdors, personal i voluntaris
• Gestió d’activitats formatives
• Informació i promoció de l’esport
• Gestió i comunicació de les consultes a la web


PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES


Les seves dades es conservaran:  
• Les imatges es conservaran per un temps màxim de 30 dies
• Mentre es mantingui la relació comercial
• Les dades es conservaran durant el temps necessari per acomplir les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats
• Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per l’interessat
• Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades
• En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes


LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES


• El tractament es realitza d’acord amb una relació contractual
• El tractament es realitza d’acord amb el consentiment de l’interessat

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL I TIPUS DE DADES QUE ES TRACTEN


• Les dades es cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport a la FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME, així com als tercers necessaris amb els que sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat
• Les dades no es cediran a cap altre tercer amb l’excepció d’obligació legal.

ELS DRETS DELS INTERESSATS

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME l’està tractant dades personals que l’interessin, o no
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides
• Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals
• En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions
• En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable

COM POT EXERCIR ELS DRETS?

• Mitjançant un escrit dirigit a FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME, Pº Vall d’Hebron, 185-201 (08035) Barcelona 
• Mitjançant un escrit dirigit a FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME a l’adreça de correu electrònic: info@ciclisme.cat.

QUINES VIES DE RECLAMACIÓ EXISTEIXEN?

• Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència Espanyola  de Protecció de Dades

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE XARXES SOCIALS

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil en les Xarxes Socials  Facebook, Twitter i YouTube, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.
 
Dades de FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME: 
G-08909582
PS. VALL D’HEBRÓN, 185-201  -08035-  BARCELONA
info@ciclisme.cat
https://www.ciclisme.cat
 
L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME, mostrant així interès en la informació que es publiciti  a  la  Xarxa.  En  unir-se  a  la nostra  pàgina,  ens  facilita  el seu  consentiment  pel tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.
L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.
FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només seran utilitzades dintre  de la mateixa Xarxa Social. No són incorporades a cap fitxer.
En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de les que vostè disposa i que poden ser exercitats davant  FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME, d’acord amb la LOPD, ha de tenir en compte els següents matisos:
 
Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.
Rectificació:  Només  podrà satisfer-se  en  relació  a  aquella  informació  que   es trobi sota el control de FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME, per  exemple, eliminar  comentaris  publicats  en  la  pròpia  pàgina.
Normalment,  aquest  dret deurà exercir-lo davant la Xarxa Social.
Cancel·lació  i/o  Oposició:  Com  en  el  cas  anterior,  només  podrà  satisfer-se  en relació  a aquella informació que es trobi sota el control de FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.
  
 
 
FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME realitzarà les següents actuacions:
Accés a la informació pública del perfil.
Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada  a  la pàgina de FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME
Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es van publicar en el perfil de l’usuari.
 
L’usuari  sempre pot  controlar  les seves connexions,  eliminar  els  continguts  que  deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per això deurà accedir a la seva configuració de privacitat.
 
PUBLICACIONS
L’usuari, una vegada unit a la pàgina de FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportats per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos,  gaudir dels  drets  d’autor  i  de  propietat  intel·lectual  o  comptar amb  el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin  o siguin susceptibles d’atemptar  contra  la  moral,  l’ètica,  el  bon  gust  o  el  decoro,  i/o  que  infringeixin o violin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME  es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.
 
FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME no  es  farà  responsable  del  contingut que lliurement ha publicat un usuari.
L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres  usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.
Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME, però sí que romandran a la Xarxa Social.
 
CONCURSOS I PROMOCIONS
FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME es  reserva  el  dret  a  realitzar  concursos  i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s'utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i  amb  qualsevol  altra  norma  que  li  sigui  aplicable.
La  Xarxa Social  no  patrocina,  avala  ni  administra,  de  cap manera, ni les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.
 
 
PUBLICITAT
FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la LOPD i de la LSSI-CE.
No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.
 
A continuació detallem l’enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social: