Vols ser director d'escola, entrenador, organitzador i guia de ciclisme? Nou Curs de Tècnic Nivell 2

10/08/2022
Federació

Vols ser director d'escola, entrenador, organitzador i guia de ciclisme? Nou Curs de Tècnic Nivell 2

La Federació Catalana de Ciclisme, amb la col·laboració de l’Escola Catalana de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, convoca el II Curs de Tècnics de Ciclisme de nivell 2, d’acord amb la Ordren del Ministerio de Educación Cultura y Deportes, ECD/158/2014, del 5 de febrero.

Amb el el nivell 2 s’assoleix la titulació acadèmica de Grau Mig en Tècnic de Ciclisme i, segons el Real Decreto 1363/2007, de 24 d’octubre, les competències següents: “adaptar, dirigir y dinamizar el entrenamiento básico y el perfeccionamiento técnico en la etapa de tecnificación deportiva; organizar, acompañar y tutelar a los deportistas durante su participación en actividades, competiciones y eventos propias de este nivel; gestionar los recursos materiales necesarios y coordinar las actividades de los técnicos a su cargo; organizar actividades, competiciones y eventos del nivel de iniciación deportiva; diseñar itinerarios y conducir deportistas por el medio natural; todo ello conforme a las condiciones de seguridad y a las directrices establecidas en la programación de referencia”.

El Pla Formatiu contempla tres parts:

 • 1. Bloc Específic (180 hores) a realitzar a la Federació Catalana de Ciclisme

a. Àrea Desenvolupament professional 20hores
b. Àrea Formació tècnica i tàctica 40hores
c. Àrea Entrenament específic 40hores
d. Àrea Metodologia ensenyament i entrenament 35hores
e. Àrea de Reglament modalitats 15hores
f. Ciclisme adaptat 30hores

 • 2. Bloc Comú (85hores) a realitzar pel Departament d’Educació (Escola Catalana Esport)
 • 3. Període de Pràctiques (200h) a realitzar en els centres i clubs homologats

TOTA LA INFORMACIÓ A LA PÀGINA WEB CursosFCC.cat

Per accedir al Curs cal tenir la titulació de Tècnic de Ciclisme de Nivell 1. (Document de requisits)

Per tal de tramitar tots els convenis amb l’Escola Catalana de l’Esport, de la Generalitat de Catalunya, i confirmar la disposició del professorat necessari, és imprescindible validar la viabilitat del curs. Serà imprescindible la preinscripció mínima de 15 alumnes abans del 15 de setembre de 2022.

Per formalitzar la Preinscripció cal realitzar els següents passos:

 1. Omplir el FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ
 2. Realitzar el pagament de 29€, com a paga i senyal de la matrícula, al núm. de compte corrent de la FCC ES83 2100 2895 7802 0008 8775 amb el concepte Preinscripció Curs Nivell 2 i el nom de l’alumne/a.

Imports a pagar del Curs de Tècnic de Ciclisme Nivell 1:

 • Bloc Comú: 306,00€
 • Bloc Específic: 472,50€
 • Període de pràctiques: 50,00€
 • Varis: 400,50€
 • TOTAL: 1.229€

Les 180 hores de formació del bloc específic està previst iniciar-les el divendres 4 de novembre de 2022 i finalitzaran el 25 de març de 2023. Es distribuiran de la següent manera:

 • Divendres de 18 a 22:30h classes presencials online, des de casa (44h).
 • Dissabtes de 9 a 19:30h classes presencials, al Velòdrom d’Horta o INEFC Barcelona (96h)
 • Treballs individuals i en grup no presencials (40h) segons instruccions al Classroom.

Àrea de Formació
Federació Catalana de Ciclisme