ARC Alt Rendiment Català

ARC Alt Rendiment Català

El Pla ARC posa a disposició de les Federacions i esportistes els mitjans necessaris per tal de projectar l’esport català internacionalment i vetllar per la formació integral dels esportistes.

El Pla ARC elabora una relació dels millors esportistes catalans de l'actualitat en funció de la seva edat i resultats esportius, els quals participen o tenen opcions de participar en les competicions de màxim nivell organitzades per les federacions esportives internacionals.

Els resultats obtinguts en les diferents competicions catalanes, nacionals i internacionals dels esportistes, són actualitzats per cada Federació i entrats a la base de dades del Programa ARC, per així poder fer un seguiment dels millors esportistes, que podran optar a ser Alt Nivell.

Un total de 36 Federacions esportives catalanes gaudeixen del Programa, on hi participen aproximadament uns 450 esportistes d’Alt Nivell (AN) i uns 2.000 de Tecnificació (ARC esportistes Futurs).

La Federació Catalana de Ciclisme té aproximadament 200 ciclistes de les diferents modalitats inclosos al Pla ARC d'enguany, que comencen a destacar a partir de cadets i fins la màxima categoria elit.

Els esportistes ARC, segons el seu nivell i categoria disposen d’una sèrie de serveis mèdics, com a complement per al seu entrenament. Poden obtenir beques per als Centres de Tecnificació , per a desenvolupar les diferents fases esportives, dotar a l'esportista de les millors condicions pel seu rendiment esportiu i la seva formació d’estudis.

Es poden consultar els esportistes ARC, a la web www. arcat.cat i sol•licitar el corresponent certificat que ho acredita a l’adreça cceat.presidencia@gencat.cat abans del primer trimestre del curs escolar, per poder conciliar la pràctica esportiva.