Llicència Federativa

La Llicència Federativa és un document identificatiu de pertinença a la Federació Catalana de Ciclisme, podent ser esportista , tècnic o àrbitre d'una o diverses de les modalitats de la nostra federació. Regulada en l’àmbit Federatiu per la Llei de L’Esport ( Decret 1/2000 de 31 Juliol) , i l’àmbit assegurador pel Reial Decret d’Assegurança Obligatòria Esportiva ( Reial Decret 849/1993, de 4 de juny).